از اول گفته بودیم که قرار نیست ایران پول‌باران شود!

:: از اول گفته بودیم که قرار نیست ایران پول‌باران شود!

از اول گفته بودیم که قرار نیست ایران پول‌باران شود!/ برخی سوالات درباره نحوه معامله با ایران بی پاسخ مانده...سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد دلیل بیان این اظهارات توسط کری، گفت: «او تنها داشت بر این واقعیت تأکید می‌کرد که هیچ ثروت بادآورده‌ای در کار نیست. او در حال توجیه موضع ایران نبود.»

منبع : اخراجیاز اول گفته بودیم که قرار نیست ایران پول‌باران شود!
برچسب ها : ایران پول‌باران ,نیست ایران ,قرار نیست ,گفته بودیم ,نیست ایران پول‌باران

حق‌تعالی اراده فرموده است وجود آقای خامنه‌ای را از دیگران متمایز کند

:: حق‌تعالی اراده فرموده است وجود آقای خامنه‌ای را از دیگران متمایز کند
خبرگزاری فارس: حق‌تعالی اراده فرموده است وجود آقای خامنه‌ای را از دیگران متمایز کندما اکنون زیر آسمان نداریم انسانی را که مثل آقا در مسائل سیاسی به صورت ریز، این مطالعات و این نظرات تصدیقی اعم از اثباتی و نفیی را داشته باشد. این مقدار توفیق را که خدای متعال به ایشان داده به خاطر این است که شایستگی‌اش را داشته است

منبع : اخراجیحق‌تعالی اراده فرموده است وجود آقای خامنه‌ای را از دیگران متمایز کند
برچسب ها :